"เรา ปลูก ผัก ออร์แกนิกทุกวัน เพื่อให้ผักของเราสด และ สะอาดอยู่เสมอเราปลูก และเก็บเกี่ยวทำความสะอาด และส่งอย่างต่อเนื่องจากแปลง วันต่อวัน เพื่อให้ผักของเราถึงมือลูกค้าของเราอย่างสด สะอาด เพราะเราคัดผักที่สด

สะอาดส่งเท่านั้น ถึงแม้ว่าบางครั้งผักเราไม่สวยงาม แต่คุณภาพของผักไม่ได้ด้อย

และการันตีทุกขั้นตอนการผลิตที่ไม่มีสารเคมีแน่นอน

ทั้งหมด ที่เราทำเพราะเราเชื่อ และศรัทธาในการทำดี และหวังผลที่ดี

จะเกิดขึ้นต่อลูกค้าของเราทุกคน"  

Founded in 2012, Monkey Farm​ is an organic vegetable farm located in Chiangmai. For many years, we spend time learning how to grow high quality organic products we faced many challenges from the weather, soil, water and weed. The struggles were worth it and today we are proud to offer safe, clean and fresh organic vegetables to our customers in Thailand.