Restaurant

 

Restaurants/ร้านอาหาร

เราเปิดบริการร้านอาหารในบริเวณฟาร์มแล้วนะครับ บริการอาหารหลากหลาย เบเกอร์รี่

สดใหม่ รวมถึงเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ที่เราทำจากวัถุดิบที่เก็บจากในฟาร์มของเราเอง

เปิให้บริการตั้งแต่ 8:30-18:30 น. ทุกวันครับ


 • IMG_0009.JPG
  น้ำ... น้ำคือสิ่งสำคัญที่สุดของการทำเกษตรกรรม พืชแต่ละชนิดต้องการน้ำในปริมาณที่แตกต่างกัน ที่ Monkey Farm เราให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรน้ําเป็นลำดับต้นๆ ที่นี่เรามีระบบจ่ายน้ำหล...

 • pack1.jpg
  การคัดบรรจุ... ที่ Monkey Farm ของเราในทุกๆ เช้า จะมีการเก็บผลผลิตที่ได้ขนาดตามที่เราต้องการเข้ามายังโรงคัดบรรจุ จากนั้นจะทำความสะอาด และตัดแต่งให้เหลือเฉพาะผลผลิตที่มีคุณภาพ และเข...

 • สวพ1.jpg
  มั้งกี้ ออแกร์นิก ฟาร์ม ได้รับการรับรองจาก กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้รับการรับรองทั้งประเภท แหล่งผลิต และประเภทคัดบรรจุ กรมวิชาการเกษตรจะเข้าตรวจพื้นที่ปลูก และโร...

 • 21729828_1816452485078942_1214530078_o.jpg
  สำหรับในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถหาซื้อผลผลิตของ Monkey Farm ได้ที่ ริมปิง ซุปเปอร์ มาร์เก็ต, ท๊อป มาร์เก็ต ทุกสาขา และทุกๆ วันเสาร์กับวันอาทิตย์ เรามีจุดจำหน่ายผลผลิตที่บริเวณตลาดเจ...

 • IMG_0401.JPG
  ผักกาดขาว... คุณสมบัติเด่นของผักกาดขาวคงถูกใจคนที่มีปัญหาท้องผูก หรือมักมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายไม่เป็นปกติแน่ๆ เพราะเป็นผักที่มีเส้นใยอาหารสูงมาก จนได้รับการเรียกขานว่าเป็น "เจ้าแห...

 • IMG_0732.JPG
  เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา มังกี้ฟาร์มได้มีโอกาสต้อนรับคณะรัฐมนตรีจากประเทศบรูไนนำโดยคุณ H.E. Dato Ali Apong และคุณสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติเข้าชมและศึกษาด...