สถานที่จำหน่ายผลผลิตของมั้งกี้ ฟาร์ม

สำหรับในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถหาซื้อผลผลิตของ Monkey Farm ได้ที่ ริมปิง ซุปเปอร์ มาร์เก็ต, ท๊อป มาร์เก็ต ทุกสาขา และทุกๆ วันเสาร์กับวันอาทิตย์ เรามีจุดจำหน่ายผลผลิตที่บริเวณตลาดเจเจ ฮ๊อบบี้ มาร์เก็ต (ใกล้ๆ กับตลาดคำเที่ยง ) ตั้งแต่เวลา 7.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. โดยประมาณ